Hälsan en viktig del av livet

Mediciner

Läkemedel

sh_pharmacist_medicine_medicines_

Läkemedel har funnits med i bilden länge och ett av de allra äldsta är opium som blev känt för över 4000 år sedan. Av detta utvanns sedan morfinet (1805) som används som smärtlindring än idag. Andra tidiga läkemedel som fanns i naturen och fortfarande används idag är bland annat digitalis för hjärtat och kinin mot malaria. 

Idag har vi en fungerande modern sjukvård där läkemedel har en betydande inverkan, inte bara nu utan även i framtiden. Idag kan man både lindra sjukdomar och även bota många av dem. Vi kan även använda läkemedel i förebyggande syfte innan sjukdomen ens bryter ut eller för att hålla den i schack. Detta medför att sjukhusvistelserna förkortas och mycket av vården sköts idag via öppenvård på hälsocentraler eller i hemmet via distriktsläkare och distriktssköterskor.

I Sverige finns idag ca 13 000 läkemedel som är godkända. Man får inte sälja eller använda läkemedel som inte är godkända av läkemedelsverket eller European Medicines Agency (EMA) som är den europeiska läkemedelsmyndigheten. Detta innebär att tillverkaren av läkemedlet måste bevisa att medicinen är säker, är av bra kvalitét och att det har den medicinska effekt som den utlovar. De måste även redovisa att eventuella biverkningar inte blir svårare eller i större omfattning än övriga befintliga behandlingar så att läkemedlen är så säkra som möjligt.

Comments are disabled.