Hälsan en viktig del av livet

Hälsa & mediciner

sh_health_medical_doctor_

Hälsa är ett stort begrepp som får mer och mer fokus i dagens samhälle då vi blir mer medveten om att vi måste ta tillvara på vårt välbefinnande och förebygga sjukdomar och besvär, leva mer hälsosamt, tänka på vikten och äta bättre råvaror. 

Hälsa kan defineras på olika sätt och men den mest använda är världshälsoorganisationens definition från år 1946 som menar på att det finns olika aspekter som måste samverka för att vi ska må bra. Du bör ha ett fysiskt, socialt och psykiskt välbefinnande för att det hela ska vara komplett. Alla delar samspelar med varandra och fungerar någon del mindre bra så påverkar det till slut även de andra.

I Sverige så definierar nationella folkhälsokommittén det hälsofrämjande arbetet som en process där människor får ökad kontroll över sin hälsa och därmed kan befrämja den. För att detta ska fungera så måste man få de förutsättningar som behövs för att påverka olika faktorer som kan begränsa de möjligheterna. Det kan vara mediciner eller redskap för att förändra sin livsstil. Hälsa kan alltså betraktas som ett ideal för välbefinnande och ett bra tillfredsställande liv likväl som att vara frisk och klara sig från sjukdomar eller skador.

Det gäller att försöka hitta balans mellan rörelse och att hålla sig i stillhet, äta näringsrik mat men ändå kunna unna sig godis ibland och sist men inte minst se till att ha en balans mellan sömn, stress och återhämtning. Det är en bra målsättning för att hålla sig så frisk som möjligt men ibland drabbas man ändå av skador via arbetet, olyckor eller olika sjukdomar. Majoriteten av oss råkar någon gång i livet ut för sådant vi inte kan klara utan medicinering eller kanske operationer och rehabilitering.

Många genombrott har redan gjorts inom forskningen för att underlätta vardagen för kroniskt sjuka människor men även rehabilitering vid olika skador och medicinering av tillfälliga sjukdomsförlopp. Det är ett ständigt pågående arbete och det forskas hela tiden på nya mediciner och metoder som kan vara till hjälp inför framtiden.