Hälsan en viktig del av livet

Hälsa, Vård

Första hjälpen och L-ABC

Första hjälpen inkluderar allt från att ta hand om små sår till livshotande skador. Detta är dock samlingsnamnet för det som allmänheten utför och inte den sorts vård som sjukvårdspersonal arbetar med. Inom första hjälpen finns det ett koncept kallat L-ABC och det ämnar hjälpa personer att i en nödsituation komma ihåg hur man ska bedöma och prioritera skador.

L – Livsfarligt läge

Första steget är att bedöma om det finns några direkta faror i närheten av den skadade, som exempelvis risk för brand, ras, vatten, trafik och liknande. I sådana fall måste den skadade flyttas för att förhindra ytterligare skada. Men detta måste göras väldigt varsamt för att inte vålla skada även vid förflyttningen.

A – Andning

Att kontrollera andningen och hjärtrytm är nästa steg. Om personen i fråga inte andas måste man försöka skapa öppna luftvägar och utföra konstgjord andning med den så kallade mun mot mun-metoden. Tillsammans med detta utför man även hjärt-lungräddning. Om en hjärtstartare finns på plats kan det vidare öka chansen att rädda ett liv.

B – Blödning

Gå sedan vidare till att stoppa större blödningar. Om möjligt, försök hålla den blödande kroppsdelen högt och sätt press på såret med något som ett skyddande tyg. I brist på detta kan det även göras med fingrarna eller hela handen. Om ett första förband finns tillgängligt bör detta appliceras ovanpå. Men exakt hur en blödning ska hanteras beror även på var på kroppen det finns. Att läsa på ytterligare kan vara en mycket bra idé.

C – Chock

Chock, eller cirkulationssvikt som det även kallas, är ett tillstånd man kan hamna i om man förlorat mycket blod. För att förhindra detta är det bäst att lägga den skadade i stabilt sidoläge, helst med benen i högt läge. På så sätt försörjs hjärnan med så mycket blod som möjligt och därmed även syre.

Comments are disabled.